Disclaimer
Bepalingen vooraf:

Website: Alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.evita-art-music.nl, inclusief het voornoemde dat (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan de criteria zoals genoemd in “bepalingen vooraf”.

Webpagina: Elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar de onderhavige disclaimer.

Inhoud: Teksten, hyperlinks, afbeeldingen, geluids– en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden die niet bedoeld zijn ter uitsluiting van andere vormen van de inhoud

Gebruik: (In-)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be-)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.

Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Misbruik: Misbruik van de website.

URL: Een op de website vermeld webadres waarop webpagina’s, documenten en andere bronnen te vinden zijn.

Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

1. Evita Art & Music (hierna “EAM”) is niet aansprakelijkheid voor (in)directe schade:  Toegebracht door de website;  Voortvloeiend uit het gebruik van de website;  In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;  Voortkomend uit de onmogelijkheid de website, dan wel de webpagina’s te kunnen raadplegen. Ook is EAM gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

2. Alle op deze website vermelde URL’s zijn voorafgaand aan de plaatsing gecontroleerd op nauwkeurigheid en kwaliteit van de inhoud. Gezien de mogelijke nadere wijzigingen van de betreffende informatiebronnen waarnaar de URL’s verwijzen, staat EAM derhalve niet garant voor de juiste dan wel actuele inhoud van de betreffende informatiebronnen.

3. EAM is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook:  Toegebracht door de vermelde URL’s; Voortvloeiend, dan wel kunnen voortvloeien uit het gebruik van de vermelde URL’s verwijzen;  Die inherent zijn aan het gebruik van de vermelde URL’s; Voortkomend uit de onmogelijk tot gebruik van de vermelde URL’s.

4. Gebruik van de website door elke bezoeker gebeurt op vrijwillige basis. Derhalve draagt elke bezoeker van deze website zelf alle verantwoordelijkheid en/of eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik. Gaarne contact opnemen met de webmaster als u dode links of ongepast materiaal vindt.

5. De afbeeldingen en miniaturen van de kunstwerken, zoals weergegeven op deze website, doen geen recht aan de originele kunstwerken. Sommige verfsoorten lichten bijvoorbeeld niet goed op in foto’s. EAM wijst u er op dat de foto’s van de kunstwerken zijn bijgesneden ter plaatsing op de website.

6. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, mits met voorafgaande schriftelijke toestemming van EAM.

7. Elk kunstwerk van EAM op de website is auteursrechtelijk beschermd en kan niet worden geproduceerd dan wel gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EAM.

8. Bij elke bestelling van een kunstwerk van EAM draagt de koper de verzendkosten of transportkosten. Het ophalen van de kunstwerken heeft de voorkeur.